5 Haziran 2015 Cuma

aşk...

"aşka uçma, kanatların yanar!"; sâdi şirâzî
"aşka uçmadıktan sonra kanatlar neye yarar?!"; mevlâna
"aşka vardıktan sonra kanadı kim arar?!"; yûnus