21 Ocak 2011 Cuma

"asimetrik psikolojik harp" yahut "asimetrik paralel"

"ülkemde, bazı karanlık güçler tarafından asimetrik psikolojik harp veriliyo"muş-gastelerden-
açıklama, bizzat, dönemin sevgili gnkrmybşk'nınımızdan..zannediyorum ki hazretim bilvesile ile demek buyuruyolar ki; "ülkemde on yılda bi, hiç atlamadan yapılan mutat darbeler zinciri bozulmasın diye, önümüzdeki yıllar için planladığımız masum bi darbe-marbe hazırlığımız filan varmışmış..bundan söz eden bedhahlar, bilmiyolar mı ki, bu bi, b.sayar üzerinden oyanan sanal bi strateji geliştirme oyunudur..hem o kadar da yazıldı çizildi şurda ama di mi, 'game over' filan diye!"
Yani ki, şu ‘darbe-marbe’ türü söylentilere malzeme edilen şu bazı ifadeler, tamamen çağdaş jimnastik sporuna yönelik olup yaptığı çağrışımlar tamamen mesnetsiz ve gereksiz şeylerdir..bu tür iddiaları dile getirenler, toplumu infiale sürükleme amacı gütmekte olan bazı karanlık mahfillerin, kendi çıkarları için, maksatlı uydurdukları, gerçeği yansıtmayan söylentilerden ibarettir.
(oy ben senin asimetrik psikolojik harp ve sanal strateji oyun anlayışının ta .mına bacaamı sokiim, e mi?!)
biz şu parantez içi konuşan adamın bu pek manidar ve içli sözlerine kulak asmadan, muhtelif basın yayın organlarından günün gündemi ilen ilgili derbeyan salvosuz sallamaları okumaya devam edelim; buyrun!.
"öncelikle şurda, öncelikle “asimetri, psikoloji, harekât vs” gibi kelime ve kavramların bi darbeyle marbeyle hiçbi alakay-ı fiiliyesinin olmadığını peşinen söylemiş olalım!
(tabi tabi, ne darbesi; tam da buyruduğunuz gibi; sanal strateji oyunu, spor!.cidden de, şu abuk subuk lakırdıları hangi yırtık ağzının fermuarını diktiğim, üst katından antika halımı bembeyaz iç çamaşırlarının üstüne silkelediğim çıkarır ki bu lafları?!)
...öncelikle şunlar, direkt olarak, yaklaşmakta olan denizcilik ve kabotaj bayramı ve önümüzdeki günlerde ülkemizde yapılacak olan 117. uluslararası jimnastik olimpiyatı ile alâkalı olduğu hepimizin malum olması gereken bişeydir..zaten de aynı cümle içerisinde kullanılmış olmaları bunu kolayca ve güzellikle ispat etmektedir..ulusalcı beyin adamlarımızın üzerinde ittifak ettiği yegâne görüş budur ve aklın yolu da zaten birdir..inanmıyorsanız ekmek musaf çarpsındır..daha da inanmıyosanız ananızın ta .mına kadar yolunuz vardır..Ayrıcana da, şu konuda avamın görüşüne bile göre, ki şimdi şurda belirtilecek avamın görüşü bilimsellerimiz nezdinde yalnızca şu hususa has olmak üzere ve yalnızca şu an için pek bi muteber bi görüştür, burda belirtmiş olalım!.
(hemen yedik biz de; hiç ara vermeden devam!)
...dedik ya; "asimetri, psikoloji, harekât, kozmik mozmik" v.b ifadeler, tamamen jimnastik sporu ile alakalı terimler olup ve zaten de, aynı cümle içerisinde kullanıldığında, bundan yalnızca “asimetrik bar üzerinde, psikolojisi bozuk bi jimnastikçinin, masa hakemlerini ve seyircileri yanıltmaya yönelik, ritmik olmayan, dengesiz hareketleri” bütünsel anlamı çıkmaktadır..Netekim bakınız, şu cümlede geçen “bar” ifadesi de, pek zorlama imâlarla, bi “darbe”ye filan işaret ettiğine dair fevkalade uçuk iddialar karşısında, zaten başlı başına bir delil hüviyeti taşımaktadır..yani ki “bar” kelimesinin ifade ettiği anlam; gerçek anlamda da, mecazi anlamda da, bildiğimiz “bar”, yani ki ‘kafa demleme yeri’ olduğu kadar, memleketimizin Erzurum ve yakın havalisinde oynanan bir tür efelenme, erkeklenme, yiğitlenme, dadaşlanma, tayyarelenme oyununa verilen addır da..şayet şu ifade az daha genişletilecek olursa konu daha da iyi anlaşılacaktır. Sonuç itibariyle şu “bar” kelime-i âdîsi, ‘simetrisi bozuk bar’ anlamına geldiği gibi, içinde, “roof bar, pub, asmalı meyhane, akşamcı bar” gibi, birbirine yakın akraba, cins yahut özel isim kelimelerin ifade ettiği anlamları da içermektedir. Bu nedenle şurda, şu kelimelerin harflerinden pek zorlama bi ebced hesabıyla “27 mayıs, 12 mart, 12 eylül, 28 şubat, 27 nisan ve daha da nicesi..” gibi tarihlere denk geldiğini ifade etmeye çalışıp, bunların bi darbeyi, bi e-muhtırayı işâret ettiği çıkarımında bulunan kafa, fevkalade angut bi kafa olup, bu nası bi kafadır böyle, allasenizdir.. Ayrıcana şu açıklamalarımız bi espri-mespri değildir. Şurda esprisi olmayan bişeyin, peşinen bi anlayışının-manlayışının varlığından söz ediyor olmak doğal olarak son derece anlamsız bişey olacağından şurda yer alması muhtemel bi ‘espri anlayışınıza sokiiim!’ cümlesi, doğru kurulmuş bi cümle olmakla birlikte, kullanım yerinin yersiz ve ayarsız olacağı fevkalade açık bişeydir..Bütün bunların ışığında konuyla ilgili görüş belirten ve şurda çok ciddi ve bilimsel açıklamalarda bulunan kişilerin fevkalade ciddî şu ifadelerini ‘espri’ olarak niteleyip, “anlayışları”na da bi şeyler sokuşturma eylem ve çabasındaki şu yazının bi yerlerinde geçen, sanki bi konuşma balonundan seslenen, harici bi hıyar görüntüsü veren zat, fevkalade yersiz ve tamamen bomboş bi çaba içerisinde, halktan, bidon kafa, göbeğini kaşıyan bi yazar-çizer adam fotoğrafıdır..
Çoğumuzun bildiği gibi, jimnastik sporu, “aletli ve aletsiz” olarak ikiye ayrılır. Aletsiz jimnastik, herhangi bir alet kullanmaksızın, uygun bi zeminde, mesela yer minderinde yapılan dans, benzeri; ritmik ve kesintisiz hareketleri içerir. “yer hareketleri” de denilen aletsiz jimnastikte “zerafet, denge ve esneklik” gibi özellikler öne çıkar. Aletli jimnastikte ise, ya çember, ip, lobut, top tüfek veyahut da kurdele gibi hafif aletler, yahut da barfiks, paralel bar, paralel olmayan bar, yani üstüne basa basa 'asimetrik bar', halka, kulplu, kulpsuz, ipli ipsiz, saplı sapsız beygir, atlama beygiri, zıplama beygiri gibi, vücudu bi yay esnekliğine kavuşturan jimnastik sporu ve bu sporda kullanılan alet, araç-gereçler için kullanılır..
Kısaca, şurda, “barfiks, paralel bar ve asimetrik paralel bar, kulplu kulpsuz beygir, atlama beygiri, halka”dan söz edilmesi, nerdeyse yüz-yüzelli yıla yakındır kullanılan jimnastik aletlerini tanıtma ve geliştirme amacı taşımaktadır. Öyle bazı artniyetli kafaların iddia ettiği gibi, bin yıl filan sürecek bi 'darbe' planının uygulama safhalarından biri filan değildir, tööbeler olsun!.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder